Gaat ’t Tolhekke nog open?

7 juni 2020

De ene na de andere versoepeling van de coronamaatregelen vindt bijna wekelijks  plaats.

Wanneer vindt het bestuur openen verantwoord?

Als de 1,5 meter regel ook wordt  versoepeld voor de jongeren tussen 13 en 18  jaar.

Bij een dergelijke versoepeling kunnen we dagdelen geheel reserveren voor onze jongeren en dat is zeker in de vakantietijd veruit onze grootste doelgroep. De beperkingen vanuit het protocol zijn in dat geval  te overzien en voor het personeel handhaafbaar. En het allerbelangrijkste: het (recreatief) zwemmen wordt voor hen weer aantrekkelijker.

Waarom kan het zwembad ’t Tolhekke niet open voor beperkte doelgroepen?

We hebben diverse vaste groepen zwemmers (abonnementhouders) zoals senioren en gezinnen met kinderen. Onder onze senioren die normaal gesproken dagelijks hun baantjes zwemmen hebben we een steekproef gehouden.

Conclusie: velen van hen haken af. Niet alleen wegens de verplichting vooraf te moeten reserveren. Zij hebben geen zin om als “eendjes achter elkaar te zwemmen” zonder mogelijkheid onderling te communiceren Met die 1,5 meter gaat dat niet lukken. “We slaan wel een seizoen over” is een veel gehoorde opmerking.

 

Voor gezinnen met (jonge) kinderen maakt openen of gesloten blijven niet uit. Op dit moment zijn de peuterbaden in alle zwembaden verplicht gesloten en is het onuitvoerbaar om alle kinderen en ouders in het grote bad te laten recreëren, omdat voor volwassenen de 1,5 meter afstand geldt en voor jonge kinderen onderling niet.

Wanneer neemt het bestuur van ‘t Tolhekke een definitief besluit?

Als het versoepelen van die 1,5 meter regel voor alle jongeren tot 18  jaar nog deze maand door de landelijke overheid bekend gemaakt wordt,  kunnen we open. Komt die versoepeling er voor 1 juli a.s. niet dan blijft ‘t Tolhekke het seizoen 2020 gesloten.

Slotopmerking:

Ook voor het bestuur is dit een lastige tijd. Vaak weet je achteraf pas helemaal zeker of je het juiste besluit hebt genomen. Als bestuur kijken we natuurlijk verder dan het huidige seizoen: We zijn een gezonde stichting, ook bedrijfseconomisch en dat willen we graag zo houden. Ons eerder genomen standpunt kon op veel begrip rekenen onder onze vaste zwemmers. We vertrouwen erop dat dat zo blijft.

2020 © Zwembad 't Tolhekke

Realisatie: Vorm Industrie