Corona update

7 mei 2020

Het bestuur van Tolhekke beraadt zich op de persconferentie van 6 mei 2020. Weliswaar werd er niets gezegd over zwembaden, maar op de site van de overheid staat dat binnenbaden per 11 mei weer open gaan.

Wij lezen dit als volgt:

· Sportmogelijkheden worden verruimd voor niet-contactsporten en waaronder zwemmen. Dus zwemverenigingen mogen ook weer in binnenbaden trainen (geen wedstrijden). Wat hier voor binnenbaden geldt, geldt volgens ons ook voor buitenbaden.

· Tolhekke is echter vooral een recreatief zwembad, dat het moet hebben van dagjesmensen en recreatieve zwemmers zonder verenigingsverband. De spelregels daarvoor zijn op dit moment onduidelijk. Vrijdag maakt de zwembadbranche de protocollen bekend die ook voor Tolhekke geldend zullen worden.

Hebben wij als bestuur van Tolhekke geheel de vrije hand als het gaat om de keuze openen of niet? Onderstaand citaat namens de gemeente geeft hier meer duidelijkheid over:

“Het punt van de openstelling van de zwembaden zal ook in het Regionaal Beleidsteam van onze Veiligheidsregio besproken worden. De insteek is dat de besluiten die hier genomen worden ook zoveel mogelijk lokaal overgenomen worden”

Deze tijd is wennen voor ons allen. Oude zekerheden loslaten is lastig, zeker als die nog niet door nieuwe vervangen kunnen worden. Wordt vervolgd

2020 © Zwembad 't Tolhekke

Realisatie: Vorm Industrie