Heerlijk dat ’t Tolhekke nu verantwoord open kan.💦

Hier vast wat eerste informatie.

Wat hebben we tot dusver besloten?

Er komt een speciaal zomerabonnement tegen een vast tarief van 25 euro per persoon. Je kunt hiervoor kiezen of voor het kopen van losse kaartjes. Tarief:  2,50 euro per kaartje. Meer keuzes zijn er dit zomerseizoen niet.

Wat gebeurt er met het abonnement dat ik al in de voorverkoop  heb gekocht?

Je kunt kiezen uit 3 opties:

  1. Je krijgt je geld terug. Dit loopt via de penningmeester. Kies je hiervoor? Mail ons op info@zwembadtolhekke.nl en vermeld naam en rekeningnummer.
  2. Je krijgt een soort voucher voor seizoen 2021. Kies je hiervoor? Mail ons op info@zwembadtolhekke.nl en vermeld naam en rekeningnummer o.v.v. Ik wil een voucher
  3. Ik wil het abonnement dit jaar nog gebruiken. (Een keuze die vooral handig is bij gezinsabonnementen). Ook hier geldt: stuur een mail naar info@zwembadtolhekke.nl en vermeld naam en rekeningnummer o.v.v. abonnement voorverkoop

Dus in alle gevallen krijgen wij een reactie via de mail. Komt er geen reactie dan beschouwen wij dat als sponsoring.

Voorverkoop zomerabonnementen.

We organiseren dit om grote drukte aan de kassa te vermijden. Wanneer?

Vrijdag 3 juli van 17.00 uur tot 19.00 uur en zaterdag 4 juli van 9.00 uur tot 11.00 uur

Hoe gaan we dat doen?

  1. Je pint het bedrag van 25 euro contactloos bij de kassa.
  2. Aan schrijftafels vul je zelf voornaam + achternaam+ geb. datum in en plakt een gelijkende foto op het abonnement.
  3. Bij de jongeren controleren wij die gegevens a.h.v. je identiteitskaart. Vergeet die niet mee te nemen!! Zonder die kaart nog even geen abonnement
  4. Zijn alle bovenstaande handelingen verricht dan sealen wij het abonnement en kun je een zomer lang lekker zwemmen voor 25 euro.

Verdere info volgt zo spoedig mogelijk. Hou de site en fb dagelijks goed in de gaten. Nederland is overvallen en vooral blij verrast door de vergaande versoepelingen, maar zowel de branches als de veiligheidsregio’s hebben tijd nodig de protocollen en procedures aan te passen.

Gaat ’t Tolhekke nog open?

De ene na de andere versoepeling van de coronamaatregelen vindt bijna wekelijks  plaats.

Wanneer vindt het bestuur openen verantwoord?

Als de 1,5 meter regel ook wordt  versoepeld voor de jongeren tussen 13 en 18  jaar.

Bij een dergelijke versoepeling kunnen we dagdelen geheel reserveren voor onze jongeren en dat is zeker in de vakantietijd veruit onze grootste doelgroep. De beperkingen vanuit het protocol zijn in dat geval  te overzien en voor het personeel handhaafbaar. En het allerbelangrijkste: het (recreatief) zwemmen wordt voor hen weer aantrekkelijker.

Waarom kan het zwembad ’t Tolhekke niet open voor beperkte doelgroepen?

We hebben diverse vaste groepen zwemmers (abonnementhouders) zoals senioren en gezinnen met kinderen. Onder onze senioren die normaal gesproken dagelijks hun baantjes zwemmen hebben we een steekproef gehouden.

Conclusie: velen van hen haken af. Niet alleen wegens de verplichting vooraf te moeten reserveren. Zij hebben geen zin om als “eendjes achter elkaar te zwemmen” zonder mogelijkheid onderling te communiceren Met die 1,5 meter gaat dat niet lukken. “We slaan wel een seizoen over” is een veel gehoorde opmerking.

 

Voor gezinnen met (jonge) kinderen maakt openen of gesloten blijven niet uit. Op dit moment zijn de peuterbaden in alle zwembaden verplicht gesloten en is het onuitvoerbaar om alle kinderen en ouders in het grote bad te laten recreëren, omdat voor volwassenen de 1,5 meter afstand geldt en voor jonge kinderen onderling niet.

Wanneer neemt het bestuur van ‘t Tolhekke een definitief besluit?

Als het versoepelen van die 1,5 meter regel voor alle jongeren tot 18  jaar nog deze maand door de landelijke overheid bekend gemaakt wordt,  kunnen we open. Komt die versoepeling er voor 1 juli a.s. niet dan blijft ‘t Tolhekke het seizoen 2020 gesloten.

Slotopmerking:

Ook voor het bestuur is dit een lastige tijd. Vaak weet je achteraf pas helemaal zeker of je het juiste besluit hebt genomen. Als bestuur kijken we natuurlijk verder dan het huidige seizoen: We zijn een gezonde stichting, ook bedrijfseconomisch en dat willen we graag zo houden. Ons eerder genomen standpunt kon op veel begrip rekenen onder onze vaste zwemmers. We vertrouwen erop dat dat zo blijft.

2021 © Zwembad 't Tolhekke

Realisatie: Vorm Industrie