voorlopig niet open

Persbericht
Tolhekke: voorlopig niet open en misschien is seizoen 2020 wel helemaal verloren.

Het bestuur van Tolhekke is afgelopen donderdag in spoedzitting bijeengekomen om de ontwikkelingen rond zwembaden te bespreken. Het besluit is genomen dat het zwembad zeker begin juni niet zal openen.” De wil is er wel, maar de mogelijkheden
niet.”

“ We hebben ons zorgvuldig beraden op het protocol en de richtlijnen van de zwembadbranche en zijn op basis daarvan tot de conclusie gekomen dat openen onverantwoord is”

We kunnen het organiseren voor beperkte doelgroepen, zoals senioren die meestal in de ochtend hun baantjes zwemmen. Voor andere doelgroepen kunnen we op papier wel een en ander regelen, maar dat is in de praktijk niet te handhaven. Papier is geduldig, de praktijk niet. Het bedrijfseconomische aspect dat je meer personeel voor minder bezoekers moet inzetten laten we dan nog buiten beschouwing.

Tolhekke is en blijft een bad, zoals vele buitenbaden met een sterk recreatief karakter: lekker plonsen, een dagje uit met het gezin, ongedwongen plezier voor jong en oud. De 1.5 metersamenleving en de coronawerkelijkheid staan hier haaks op.

Dus het geregistreerd baantjes zwemmen kunnen we beperkt aanbieden, maar voor de grote groep van jongeren hebben we weinig anders te bieden dan strakke protocollen waarin zij eigenlijk niet passen.

Vorig seizoen had het zwembad op topdagen wel 2000 bezoekers per dag. Spreek je dan van sport of van een recreatief evenement? Dat laatste is tot 1 september sowieso niet toegestaan. Veel van de media-aandacht over zwembaden gaat op dit moment uit naar binnenbaden. Ongetwijfeld straks over buitenbaden. Bestuur en
personeel van Tolhekke staan open voor toekomstige ontwikkelingen en zullen die op de voet volgen. Indien het landelijk beleid in de kern ongewijzigd blijft dan beschouwen wij het seizoen 2020 als verloren.

Volg ons op facebook of de website voor de laatste update

Corona update

Het bestuur van Tolhekke beraadt zich op de persconferentie van 6 mei 2020. Weliswaar werd er niets gezegd over zwembaden, maar op de site van de overheid staat dat binnenbaden per 11 mei weer open gaan.

Wij lezen dit als volgt:

· Sportmogelijkheden worden verruimd voor niet-contactsporten en waaronder zwemmen. Dus zwemverenigingen mogen ook weer in binnenbaden trainen (geen wedstrijden). Wat hier voor binnenbaden geldt, geldt volgens ons ook voor buitenbaden.

· Tolhekke is echter vooral een recreatief zwembad, dat het moet hebben van dagjesmensen en recreatieve zwemmers zonder verenigingsverband. De spelregels daarvoor zijn op dit moment onduidelijk. Vrijdag maakt de zwembadbranche de protocollen bekend die ook voor Tolhekke geldend zullen worden.

Hebben wij als bestuur van Tolhekke geheel de vrije hand als het gaat om de keuze openen of niet? Onderstaand citaat namens de gemeente geeft hier meer duidelijkheid over:

“Het punt van de openstelling van de zwembaden zal ook in het Regionaal Beleidsteam van onze Veiligheidsregio besproken worden. De insteek is dat de besluiten die hier genomen worden ook zoveel mogelijk lokaal overgenomen worden”

Deze tijd is wennen voor ons allen. Oude zekerheden loslaten is lastig, zeker als die nog niet door nieuwe vervangen kunnen worden. Wordt vervolgd

2021 © Zwembad 't Tolhekke

Realisatie: Vorm Industrie